فلکه۴۰ – ۴شیار

قطر فلکه ۴۰سانتی متر

دارای شفت به قطر ۴۰ میلی متر و به طول ۲۲۰میلی متر

دارای گارانتی ۱ ساله وخدمات پس از فروش ۳ ساله

شیار فلکه به صورت U شکل می باشد

بلبرینگ ها سایز ZZ-6208

فلکه 40 در 40 شیار پارس آسا

کاربرد فلکه هرزه گرد در آسانسور

فلکه هرزگرد یا همان فلکه کششی آسانسور برای انتقال قدرت و حرکت آسانسور به کار می رود . نیروی کششی محرک در اثر اصطکاک بین سیم بکسل و سطح شیارهای فلکه ایجاد می شود همچنین فلکه هرزه گرد برای تعلیق سیستم آسانسور و ایجاد فاصله مابین کابین و کادروزنه به کار می رود