قلاب سربکسل ۱۱ – ۱۲

مناسب برای انواع آسانسور های کششی،گرلسی و هیدرولیکی

دارای گارانتی ۱ ساله و خدمات پس از فروش ۳ ساله

قلاب سربکسل 11 و 12 پارس آسا

کاربرد سربکسل در آسانسور

کابین و کادر وزنه آسانسور توسط سیم بکسل های،معلق نگه داشته می شوند. سیم بکسل ها از یک طرف به چهار چوب کابین و از طرف دیگر به چهار چوب کادر وزنه متصل می گردد. این اتصال توسط قطعه ای به نام قلاب سربکسل صورت می گیرد